Envebo


energetisch veilig bouwen

Ontdek envebo

EPB

EnergiePrestatie en Binnenklimaat, kortweg EPB, vloeit voort uit de Kyoto-overeenkomst die sinds 16 februari 2005 in werking trad. Het heeft betrekking op de energieprestaties en het binnenklimaat van een gebouw.

Lees meer

Veiligheids-coördinatie

Een veiligheidscoördinator is verplicht waar er bouwwerken in de ruime zin van het woord worden uitgevoerd en er minstens 2 aannemers bij het bouwproject betrokken zijn.

Lees meer

warmteverliesberekening

Een warmteverliesberekning (NBN EN 12831) wordt steeds belangrijker om nog te voldoen aan de geldige EPB eisen. Na de warmteverliesberekening kan eenvoudig de ontwerpretourtemperatuur bepaald worden.

Lees meer

Keuringen

Keuring privé water afvoer

Verplicht sinds juli 2011. Wij zijn erkend door Aquaflanders om te keuren voor heel Vlaanderen

keuring binneninstallaties

Verplicht sinds 2004 voor alle nieuwbouw en renovaties

Lees meer

Ventilatie

Ventilatie meten

Meten van mechanische ventilatiedebieten volgens het kwaliteitskader BCCA of SKH

Ventilatie inregelen

Wij helpen u graag bij het inregelen van uw ventilatieunit

Ventilatie verslaggeving

Lees meer